Oud-Shell-baas kan zich memo over gevolg verlaging gaswinning niet herinneren

Posted on

Uit een Shell-memo van 2015 blijkt dat het oliebedrijf in die tijd twijfels had over een verlaging van de gaswinning. In het memo staat onder meer dat als een productievermindering zou worden gepresenteerd als veiligheidsmaatregel er “geen stop” meer op zou zitten. Het memo doet bij oud-topman Dick Benschop zelf geen belletje rinkelen, zo blijkt donderdag tijdens zijn verhoor door de enquêtecommissie.

Het memo is in april 2015 ter voorbereiding op het jaarlijkse diner met de top van het ministerie opgesteld door een Shell-medewerker. Het bericht met de naam Moeras zonder ankers is gericht aan toenmalig topman Benschop.

De voormalige Shell-CEO is niet alleen het memo vergeten, maar ook aan het etentje heeft hij “geen enkele herinnering”.

In het memo staat dat als er op het niveau van leveringszekerheid gestuurd gaat worden, er op de lange termijn 300 tot 500 miljard kuub minder Gronings gas geproduceerd wordt. Met een verlies van 50 tot 125 miljard euro tot gevolg. Toch is het volgens Benschop niet zo dat Shell in die tijd geen productieverlaging wilde.

‘Die paar miljard kuub is niet het geld he?’

Volgens Benschop speelde geld in die tijd sowieso geen grote rol binnen Shell. Ook niet in december 2012. Shell was toen van mening dat een voorlopige productiebeperking niet zinvol is.

Een aantal maanden daarvoor kwam de toezichthouder met nieuwe inzichten. De aardbevingen in het gaswinningsgebied werden tot die tijd gezien als een schadekwestie. Met het rapport van de toezichthouder verschoof dit beeld naar een potentieel groot veiligheidsrisico.

De toezichthouder adviseerde de minister in januari 2013 de gaswinning te verlagen. Maar dit advies wordt niet opgevolgd. Onder meer de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en aandeelhouder Shell zijn ervan overtuigd dat een productieverlaging op de korte termijn geen effect heeft op de veiligheid. De bevingen zouden toch wel komen.

“Speelden de financiële belangen toen een rol?”, vraagt de commissie aan Benschop. Dat was niet het geval, antwoordt hij. Stel dat er een verlaging was doorgevoerd, dan zou dit volgens de voormalige baas van Shell niet om een forse vermindering zijn gegaan. “Die paar miljard kuub, dat is niet het geld he?”, meent Benschop.

License to operate was allerbelangrijkste voor Shell

In het verhoor met Benschop wordt vaak stilgestaan bij de zogeheten license to operate. Oftewel het draagvlak voor de gaswinning.

Voor Benschop is één ding heel duidelijk. Het besluit om de gaswinning in 2013 niet te verlagen en zelfs meer winning toe te staan, is niet goed geweest voor de steun voor de gaswinning onder de Groningers.

Benschop heeft er spijt van dat hij zich in die periode niet heeft afgevraagd welke ruimte er was om de gaswinning te verlagen. De hogere productie in 2013, precies het jaar na het advies van de toezichthouder, is nog steeds een van de pijnpunten in het Groningse gasdossier.

Het was een “gemiste kans” voor het behouden van het draagvlak en “een valse start” voor de aanpak rond de aardbevingen, zo zegt Benschop. Hij had graag een andere oplossing gezien.

ExxonMobil-topman weigert te getuigen

Benschop kennen we vandaag de dag als Schiphol-baas, maar was tussen 2011 en 2015 topman van Shell Nederland. Hij is een van de belangrijkste spelers in het Gasgebouw, de naam van de samenwerking tussen de Staat en oliebedrijven Shell en ExxonMobil.

Als topman van Shell zat Benschop vijf jaar lang aan tafel bij de Maatschap Groningen en bij handelshuis GasTerra. Op de ene plek werd in die tijd het beleid rond de gaswinning bepaald. Op de andere plek namen vrijwel dezelfde mensen besluiten over de verkoop van het gas.

Net als Benschop van Shell, neemt ook ExxonMobil-topman Joost van Roost deel aan deze gesprekken. Hij weigert te getuigen. De enquêtecommissie kan hem niet dwingen, omdat hij Belgisch staatsburger is.

Benschop biedt de commissie desondanks een klein inkijkje in de houding van ExxonMobil. Het bedrijf wilde ook in de zomer van 2013 nog inzetten op maximaal gas winnen, blijkt uit zijn verhaal. Het leek Shell dan beter dat GasTerra voor die aankomende winter niet te veel verkoopverplichtingen aanging. Benschop wilde naar eigen zeggen de minister niet in een lastig pakket brengen als hij zou besluiten tot een productievermindering.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services