Klimaatkluif voor Rutte IV: nu al extra maatregelen nodig om doel te halen

Posted on

Krap een jaar nadat het kabinet-Rutte IV zijn nieuwe klimaatdoel had gepresenteerd, staat het voor een gigantische klus. Terwijl de plannen uit het regeerakkoord nog moeten worden uitgewerkt, moet de coalitie óók al op zoek naar nieuwe klimaatmaatregelen, omdat het 2030-doel opnieuw buiten bereik ligt.

De inkt van het regeerakkoord was eind vorig jaar nog niet droog of het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde al dat het nieuwe klimaatdoel “grenst aan wat praktisch gezien maximaal realiseerbaar is”.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie spraken af om de CO2-uitstoot met 55 à 60 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Dat doel kwam in plaats van de 49 procent die in het Klimaatakkoord van 2019 stond en die al moeilijk haalbaar bleek. Volgens het PBL zou het ontzettend lastig worden om voor het nieuwe klimaatdoel voldoende maatregelen op te stellen én uit te voeren.

Krap een jaar later wordt het kabinet bij de eerste doorrekening van het klimaatbeleid nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt. Het PBL berekende op Prinsjesdag dat Nederland afstevent op 39 tot 50 procent minder CO2-uitstoot in 2030, ruim onder het wettelijke doel. Daarbij zijn nog niet alle kabinetsplannen meegerekend, maar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkent dat ook een completere doorrekening in november geen reden tot feest zal zijn.

Ook als wel rekening wordt gehouden met maatregelen die nog verder moeten worden uitgewerkt, wordt het klimaatdoel namelijk niet gehaald. “Er zijn extra stappen nodig”, erkent klimaatminister Rob Jetten in de concept-Klimaatnota die hij dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Jetten staat voor driedubbele uitdaging

Uit verschillende hoeken klonk dinsdag de kritiek dat het ambitieuze regeerakkoord te langzaam wordt omgezet in concrete maatregelen die leiden tot minder uitstoot. Niet alleen milieugroepen, maar ook de Raad van State vindt het kabinetsbeleid onvoldoende uitgewerkt. “Het kabinet moet knopen doorhakken over concrete maatregelen en prioriteiten stellen.”

Als klap op de vuurpijl moet Jetten óók nog eens op zoek naar extra maatregelen om de uitstoot door kolencentrales te compenseren. Die mogen de komende jaren harder draaien om het gebruik van aardgas bij de productie van elektriciteit te verminderen. Bij de aankondiging van die stap beloofde Jetten al om de extra megatonnen CO2 die daardoor de lucht ingaan te compenseren met nieuw beleid.

De klimaatminister staat daardoor voor een driedubbele uitdaging: hij moet de plannen uit het regeerakkoord verder uitwerken, de uitstoot door kolencentrales zien te compenseren én daarbovenop op zoek naar nieuw beleid dat het klimaatdoel voor 2030 binnen handbereik brengt. En dat allemaal met slechts zeven jaar te gaan voordat het nieuwe decennium aanbreekt.

Pijnlijke keuzes zijn nodig voor écht grote stappen

De grote vraag is waar het kabinet nog megatonnen CO2 voor het oprapen ziet liggen. Jetten heeft zijn adviseurs gevraagd om een “menukaart” op te stellen. In het voorjaar besluit het kabinet over de beschikbare opties.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Jetten dat ter compensatie van de kolenuitstoot onder meer wordt gekeken naar verplicht overschakelen van gas naar elektriciteit in de industrie en de glastuinbouw, gesteund door subsidie. Ook wordt het bedrijfsleven vanaf 2024 of 2025 mogelijk verplicht om alleen nog elektrische auto’s te kopen of leasen.

Om écht grote stappen te zetten, zullen pijnlijke keuzes nodig zijn. Wil het kabinet na de felle boerenprotesten tegen de stikstofmaatregelen nog dieper snijden in de veestapel? Of de automobilist tegen zich in het harnas jagen door het bezit van benzineauto’s te ontmoedigen?

Bij de zware industrie liggen weliswaar nog vele megatonnen op de plank, maar het is lastig om vergroening daar snel voor elkaar te krijgen. Om vervuilende bedrijven van de fossiele brandstoffen af te krijgen, is niet alleen veel geld nodig, maar ook een elektriciteitsnet met voldoende capaciteit en een gigantische hoeveelheid groene waterstof. Voor de huidige kabinetsplannen moet daar al op volle kracht aan worden gewerkt; een verdere versnelling lijkt onhaalbaar.

Hoge prijzen kunnen geluk bij ongeluk zijn

Is er dan geen reden tot optimisme? Toch wel, al komt dat voor het kabinet uit een pijnlijke hoek: doordat de energieprijzen zo hoog zijn, daalt de uitstoot dit jaar flink. Burgers en bedrijven besparen energie en investeren zelf in verduurzaming.

Sommige fabrieken liggen zelfs helemaal stil, in afwachting van gunstigere prijzen. Zo’n verstoring is precies wat het kabinet níét wil bereiken met zijn ‘groene industriepolitiek’, maar het kan de klimaatopdracht van Jetten wel (iets) makkelijker maken.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services