Grondwaterpeil Brabant moet structureel omhoog om droogte tegen te gaan

Posted on

Het grondwaterpeil in Noord-Brabant moet structureel omhoog. Om in 2040 beter tegen droogte bestand te zijn, moet fors meer water worden vastgehouden en aangevuld. Dat staat in een donderdag verschenen rapport van een onafhankelijke adviescommissie.

Burgers en bedrijven zullen hun bewustzijn radicaal moeten veranderen, staat in het rapport.

Jaarlijks moet tot 100 miljoen kubieke meter minder grondwater worden opgepompt. Daarnaast moet via infiltratie 100 tot 150 miljoen kuub water de grond inzakken.

Daar zijn ingrijpende maatregelen voor nodig, concludeert de commissie. Restwater moet worden gezuiverd, zodat de industrie en landbouw het kunnen hergebruiken. Ook moeten landschappen die goed water kunnen opnemen rond Natura 2000-gebieden worden aangelegd.

Droogtefonds moet omslag mogelijk maken

Een zogeheten droogtefonds van de provincie en een droogteregisseur moeten de omslag financieel mogelijk maken. “Realisatie van een grondwaterrijk Brabant in 2040 vraagt om ander gedrag van ons allemaal”, benadrukt de commissie.

En er is haast bij: “We kunnen niet afwachten. De moeilijkste maatregelen moeten we als eerste nemen.”

De commissie pleit voor een “wederombouw” van Noord-Brabant. “Een droogtebestendig (grond)watersysteem, dat beter in staat is om in te spelen op de weersextremen, is nodig”, zeggen de onderzoekers.

Als er nu sprake van droogte is, voeren waterschappen onder meer beregeningsverboden in. Maar die lossen volgens de commissie het droogteprobleem niet op. Daarvoor zijn structurele maatregelen nodig.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services