Bij aangifte zorgkosten maakt ruim een kwart van de belastingbetalers fouten

Posted on

In ruim een kwart van de belastingaangiften waarin zorgkosten worden opgevoerd, zitten fouten. Het gaat daarbij om een bedrag van 346 miljoen euro. Dat is 39 procent van de totale opgegeven zorgkosten.

Waarschijnlijk blijven veruit de meeste fouten onopgemerkt, doordat de Belastingdienst slechts een klein deel van de aangiften controleert. De regeling is onvoldoende te handhaven en uit te voeren.

Dat concluderen onderzoekers die in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid en van Financiën de bestaande fiscale aftrekregeling voor zorgkosten hebben onderzocht. Dat onderzoek is naar de Tweede Kamer gestuurd. Later komen ministers Conny Helder (Volksgezondheid) en Sigrid Kaag (Financiën) met een inhoudelijke reactie.

De fouten bij de fiscale regeling voor specifieke kosten worden niet per se doelbewust gemaakt. “De regeling is complex vormgegeven. De Belastingdienst geeft aan dat er bij veel van de kostenposten onduidelijkheden kunnen zijn voor belastingplichtigen, waardoor fouten kunnen ontstaan”, schrijven de onderzoekers.

Ook bij de regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) hebben de onderzoekers zorgen over de uitvoerbaarheid en de handhaving. Door ingewikkelde rekenregels kunnen er bij de berekening van de hoogte van de tegemoetkoming fouten gemaakt worden.

Fouten door gebrek aan kennis of gewoontegedrag

Bij beide regelingen is sprake van zowel onjuist als onbedoeld gebruik, zo blijkt uit het onderzoek. “Het is alleen niet mogelijk iets te zeggen over de mate waarin het voorkomt”, zeggen de onderzoekers. Het onjuiste gebruik kan komen door een gebrek aan kennis over de voorwaarden van de fiscale regeling of gewoontegedrag, dus elk jaar dezelfde kostenposten opvoeren.

Een van de aanbevelingen van de onderzoekers is om de TSZ gerichter in te zetten. Voor veel mensen uit de doelgroep is het een belangrijke regeling, “omdat het een vangnet biedt voor als zij hun kosten niet elders kunnen terugkrijgen”. Ook kan worden gedacht aan betere gemeentelijke regelingen voor deze doelgroep, onder wie chronisch zieken.

In 2019 hebben 858.000 huishoudens gebruikgemaakt van de fiscale aftrekregeling voor zorgkosten. Zij kregen gemiddeld 311 euro van de Belastingdienst terug. 229.000 belastingplichtigen deden in dat jaar een beroep op de TSZ en ontvingen ieder gemiddeld 284 euro.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services